POCHOD ZA VEDU
Bratislava, Slovensko

Pochod za Vedu

Pochod za Vedu

Pochod za Vedu má demonštrovať našu vášeň a nadšenie pre vedu a je výzvou pre všetkých na podporu vedeckej komunity a ochranu jej princípov.

Nedávne zmeny v politike, ktoré sa dejú vo svete, ale i u nás, majú za následok zvýšené obavy medzi vedcami. Dezinterpretácia a vykresľovanie vedy ako politického či straníckeho názoru, ktoré dalo zákonodarcom možnosť odmietať fakty, je zásadný a naliehavý problém. Je na čase, aby ľudia, ktorí podporujú vedecký výskum a na dôkazoch založené zákony, zaujali verejný postoj a boli vypočutí.

Program:

 
 
 Stretnutie na Hviezdoslavovom námestí (zo strany Nového mostu) o 13:00.
Trasa pochodu: Hviezd.nám., Rybárska brána, Hlavné nám., Primaciálne nám., Klobučnícka ul., Nám.SNP (pred Starou tržnicou)
 
Pred tržnicou budú mať príhovory:
 
Jakub Kapuš – kozmický priemysel na Slovensku
Juraj Smatana – Dezinformácie Hoaxy Propaganda
Juraj Tekel – o význame fundamentálneho výskumu
Palo Čekan – platforma zijemvedu.sk
 
V rámci sprievodného programu budú v stánkoch prezentovať svoje aktivity:
 
Slovenské planetáriá – pozorovanie Slnka teleskopom s H-alfa filtrom
Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF) SAV – meranie tlaku
SOSA – prvá slovenská družica skCube, kozmický priemysel na Slovensku
a ďalšie témy
 
Plánovaný koniec podujatia o 15:00

Podporili nás

Kontakt

Ak máte záujem o spoluprácu, napíšte nám cez kontaktný formulár nižšie alebo nás kontaktujte na slovensko@marchforscience.eu